แป้งข้าวสาลี

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการได้ริเริ่มการผลิตแป้งสาลีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งสาลีที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยกว่า และได้มีการพัฒนาการผลิตเป็นระยะมาถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่มีคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย นำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแล ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างละเอียด ทุกขั้นตอนตามมาตรฐานระบบการควบคุมคุณภาพสากลที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ISO และ HALAL เราพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีที่มีคุณภาพ ตอบรับความต้องการหลากหลายของผู้ทำขนมอบและอาหารจากแป้ง ไม่ว่าจะเป็นแป้งเค้ก แป้งซาลาเปา แป้งบะหมี่ แป้งปาท่องโก๋ แป้งพิซซ่า และแป้งอเนกประสงค์ ทั้งขนาดบรรจุ 1 ก.ก. และ 22.5 ก.ก. ตอบสนองปริมาณความต้องการใช้จริงของลูกค้ากลุ่มต่างๆ