ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ เป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร มีบริษัทในกลุ่มอีกประมาณ 20 บริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีโรงงานและฟาร์ม ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆกว่า 40 พื้นที่ในประเทศไทย โดยมีบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เป็นบริษัทแม่ นอกจากกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตรแล้ว เรายังประกอบธุรกิจอื่นๆด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเราเป็นทั้งผู้ผลิต แปรรูป จัดจำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์แหลมทอง ที่มีคุณภาพได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สายธุรกิจในกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
1. ธุรกิจปศุสัตว์
ประกอบด้วย ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร การผลิตอาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์น้ำ
2. ธุรกิจอาหาร
ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลี ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่
3. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 อาคารสำนักงานให้เช่า ท่าเทียบเรือและคลังสินค้าให้เช่า
5. กิจการพลังงานทดแทน
 การผลิตแก๊สชีวภาพและไฟฟ้าจากมูลสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มสุกร การผลิตแก๊สชีวภาพและไฟฟ้าจากของเสียในโรงงาน
6. การปลูกปาล์มน้ำมัน
 การทำแปลงเพาะปลูก

สถานที่ตั้งฟาร์ม

1. จังหวัดนครราชสีมา
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. จังหวัดชุมพร

5. จังหวัดสระบุรี
6. จังหวัดนครปฐม
7. จังหวัดปราจีนบุรี
8. จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้งโรงงาน

1. ตำบลปากคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ
2. ตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ตำบลไร่ขิง จังหวัดนครปฐ
4. ตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สมัครงาน

วิธีที่ 1 กรอกใบสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ วานิชเพลซ 2 ชั้น 10 หน่วยงานรับสมัคร ( แผนที่ )
หรือ ส่งใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาที่อีเมล recruit@laemthong.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงาน (.pdf)

วิธีที่ 2 สมัครงานออนไลน์

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ถูกต้อง
ชื่อ-สกุล*
ตำแหน่งงาน*
โทรศัพท์*
อีเมล*
ประวัติย่อ*

เลือกไฟล์
*ขนาดไม่เกิน 5MB
สำเนาการศึกษา*

เลือกไฟล์
*ขนาดไม่เกิน 5MB
เอกสารอื่นๆ

เลือกไฟล์
*ขนาดไม่เกิน 5MB